015/509595

Artikel: 0
BTW: €0.00
Totaal: €0.00

Algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden.  
 
1. De inhoud van de website is de exclusieve eigendom van Attends BVBA.  Alle intellectuele eigendomsrechten (copyright en design) behoren exclusief tot Attends.

Het is toegestaan om een pagina lokaal te downloaden op een gegevensbestand , te printen of te delen met anderen voor zover dit niet voor winstgevende doeleinden wordt gebruikt en Attends copyright wordt vermeld. 

2. Elke vorm van reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van de website is niet toegestaan, tenzij voor persoonlijk gebruik.  Niets uit deze uitgave mag gecopieerd of herbruikt worden voor andere websites, publicaties in enige vorm of op enige wijze.  Foto's en andere data zijn beschermd door intellectuele rechten en mogen niet gecopieerd worden.

ATTENDS is een geregistreerd handelsmerk van Attends Healthcare Group.

3. Attends BVBA doet al het nodige opdat de informatie op zijn website zo volledig, juist en bijgewerkt zou zijn.  Desondanks bieden wij geen garantie op de juistheid van de informatie ter beschikking gesteld op de website.  Attends kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze website. Attends is wettelijk niet verantwoordelijk voor de product omschrijvingen en foto's op de website.  Wij raden bezoekers ten zeerste aan om specifieke vragen aan Attends te richten.  Alle ontvangen bestellingen worden strikt aanvaard op basis van de algemene verkoopsvoorwaarden. 

4. Attends is niet aansprakelijk voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die het gevolg is van beslissingen gebaseerd op informatie uit deze website.  We doen al het mogelijke om deze website virus vrij te houden, doch raden wij u aan om hieromtrent voorzorgsmaatregelen te nemem. Attends BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele overbrenging van "virussen, worms en trojans" of andere kwaadwillige inhoud.

5. Tenzij anders gespecifierd, zijn de producten op deze website enkel bestemd voor personen woonachtig in Belgi.  Attends BVBA beweert niet en kan ook niet garanderen dat een product, dienst of informatie op deze website ook geldig is voor andere vestigingen van Attends Healthcare Group. 

6. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing voor ongevallen of verwondingen veroorzaakt door onachtzaamheid van Attends BVBA of zijn personeelsleden.  Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zal niets op deze site als contractueel bindend worden beschouwd tussen Attends BVBA en gebruikers van de website. 

7.  Attends is een handelsmerk van Attends BVBA geregistreerd in Belgi onder handelsregister 102.929.  Briefwisseling kan verzonden worden op onderstaand adres : 

Attends BVBA
Haachtsebaan 119/1
3140 Keerbergen 
Belgi

Gelieve ons te contacteren voor bijkomende inlichtingen.

9. De website kan links bevatten naar externe websites of pagina's van derden.  Deze zijn louter informatief. Het plaatsen van de links impliceren op geen enkele wijze de goedkeuring van de inhoud door Attends BVBA.  Attends BVBA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere kenmerken van deze websites of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.