015/509595

Artikel: 0
BTW: €0.00
Totaal: €0.00

Levering & procedure voor terugzending


Levering
Op logistiek vlak werken we samen met UPS Parcels te Diegem. Ze gaan uw bestelling discreet tot 3 maal aanbieden aan huis. Zonder tegenbericht zal uw bestelling ( indien bestelling geplaatst vr 10u s'morgens)  na 2 werkdagen voor de eerste maal aangeboden worden. Indien U niet aanwezig bent, zullen de producten voor een 2 en eventueel  3 maal aangeboden op de volgende werkdagen. We kunnen echter geen vaste tijdstippen van aflevering garanderen.  Indien de koper een foutief leveringsadres opgeeft, zullen de kosten voor nieuwe verzending steeds ten laste van de koper zijn.  De goederen worden bij een thuislevering op de begane grond (gelijkvloers) afgeleverd.  Er wordt dus niet geleverd op een verdieping.

Verlies of beschadiging bij transport
Eventuele schade dient binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen aan ons te worden meegedeeld. Zoniet kan er geen sprake zijn van terugname of vervanging van de goederen.

Bedenktijd
In geval van verkoop op afstand, waarbij de goederen verzonden worden en niet ter plaatse afgehaald, en indien het een consument betreft, heeft deze het recht om van de aankoop af te zien, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen een termijn van 7 werkdagen, zaterdag inbegrepen, vanaf de dag die volgt op de levering van het product. In voorkomend geval dient de consument de leveringskosten te betalen en op eigen kosten de goederen terug te bezorgen.  Dozen die reeds zijn geopend kunnen niet meer worden teruggenomen. 

Procedure van terugzending
Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard.


Annulatie
Annulatie of wijziging van een bestelling is niet mogelijk wanneer deze reeds in behandeling is.

Klachten
Klachten kunnen per email ingediend worden via cfrans@attendshealthcare.com
Attends BVBA verbindt zich ertoe elke klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen en te beantwoorden.  

Indien U een bemerking heeft omtrent de kwaliteit of merkt dat er duidelijk een productiefout aanwezig is, dient u dit onmiddellijk, in ieder geval max 14 dagen na de levering, schriftelijk te melden bij de klantendienst via cfrans@attendshealthcare.com of Attends BVBA, Haachtsebaan 119/1, 3140 Keerbergen.